Người Carrot

Người Carrot

New course, new experience

“Văn hóa công sở” đặc biệt tại Carrot chính là bọn mình được tham gia các buổi training vào cuối tuần,  đây là thời gian để mọi người học hỏi

Xem thêm
Người Carrot

[HumanofCarrot] Văn hóa ăn trưa

Bên cạnh văn hóa OT thường niên, khóa học “Therapy” vào Thứ 6 mỗi tháng thì ở Carrot, bọn mình gắn kết với nhau qua “văn hóa ăn trưa” hàng

Xem thêm
Người Carrot

BEGIN NOVEMBER WITH “COMPANY TOUR”

“Hoàn thiện bản thân mỗi ngày” là 1 trong 5 giá trị cốt lõi của người nhà Carrot chúng mình. Chị Lam – Founder Carrot rất hay khuyến khích cả

Xem thêm
Scroll to Top
0001

Kết nối ngay với Carrot Solution

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tối ưu giải pháp phù hợp nhất dành cho doanh nghiệp của bạn