G-9PLNX8M4X3
top of page

CARROT TUYỂN DỤNG MEDIA EXECUTIVE

I. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch...

[INTERNSHIP] CARROT TUYỂN DỤNG GRAPHIC DESIGNER

1. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch...

[INTERNSHIP] CARROT TUYỂN DỤNG CONTENT EXECUTIVE

I. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch...

[PART-TIME] CARROT TUYỂN DỤNG MEDIA PLANNER

About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch vụ...

[INTERNSHIP] CARROT TUYỂN DỤNG GRAPHIC DESIGNER

I. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch...

[PART-TIME] CARROT TUYỂN DỤNG CONTENT EXECUTIVE

I. About us Carrot Solution Agency là giải pháp PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI cho các thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực F&B. Không chỉ...

[INTERNSHIP] CARROT TUYỂN DỤNG MEDIA PLANNER

IAbout us Carrot Solution là MARKETING AGENCY chuyên cung cấp giải pháp marketing phục vụ riêng trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp...

[INTERNSHIP] CARROT TUYỂN DỤNG ACCOUNT EXECUTIVE

I. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch...

[FULL-TIME] CARROT TUYỂN DỤNG MEDIA PLANNER

1. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho các thương hiệu trong lĩnh vực ngành F&B. Chúng tôi cung cấp các giải...

[FULL-TIME] CARROT TUYỂN DỤNG CONTENT EXECUTIVE

About us Carrot Solution Agency là giải pháp PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI cho các thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực F&B. Không chỉ cung...

[FULL-TIME] CARROT TUYỂN DỤNG ACCOUNT EXECUTIVE

1. About us Carrot Solution là MARKETING AGENCY phục vụ riêng cho thương hiệu trong lĩnh vực F&B. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, dịch...

[FULL-TIME] CARROT TUYỂN DỤNG GRAPHIC DESIGNER

Hình thức làm việc Toàn thời gian. Thứ 2 - thứ 6. (Nghỉ thứ 7, CN). Mô tả công việc - Thiết kế các ấn phẩm truyền thông Online...

bottom of page