G-9PLNX8M4X3
top of page

HUMANS OF CARROT

Chúng tôi là ai?

34092958_10212084421811591_2908405690819

Nguyen Kim Thanh Lam

Founder & CEO

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông

 • Đã từng là Marketing Leader của Foody Hà Nội

 • Trưởng ban tổ chức hội chợ Foody Town

 • Đồng tổ chức hội chợ Helloweekend market

 • Đồng tổ chức hội chợ ẩm thực Coca-cola

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ashley Jones

Tech Lead

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
133301649_10224701095257172_175977118473

Tess Brown

Office Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Lisa Rose

Product Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
183146219_314155566898305_27310132203443
bottom of page