Search
  • havucarrotsolution

饾悅饾惀饾惃饾惍饾悵 饾悐饾悽饾惌饾悳饾悺饾悶饾惂 - 饾悧饾惍 饾悺饾惍虥饾惃虥虂饾惂饾悹 饾悿饾悽饾惂饾悺 饾悵饾惃饾悮饾惂饾悺 饾惌饾悺饾惃虥虁饾悽 饾悿饾惒虁 饾惁饾惃虥虂饾悽B岷縫 m芒y (Cloud kitchen) l脿 m么 h矛nh b岷縫 trung t芒m trong 膽贸 c贸 c谩c gian b岷縫 v峄沬 膽a d岷g m贸n 膬n. M么 h矛nh n脿y kh么ng c贸 m岷穞 ti峄乶 膽岷筽 膽峄 kinh doanh hay kh么ng gian 膬n u峄憂g t岷 ch峄, m脿 ch峄 ship 膽峄 膬n th么ng qua d峄媍h v峄 膽岷穞 v脿 giao h脿ng tr峄眂 tuy岷縩. B岷縫 m芒y kh么ng c岷 m岷穞 ti峄乶 kinh doanh 膽岷筽, r峄檔g, c农ng kh么ng c贸 trang tr铆 n峄檌 th岷, kh么ng gian c岷 k矛, nh瓢ng s峄 l瓢峄g m贸n 膬n v岷玭 ra r岷 nhi峄乽, 膽岷 b岷縫 v脿 nh岷璶 s峄 nh岷璶 膽啤n ph岷 ho岷 膽峄檔g li锚n t峄. 膼芒y l脿 xu h瓢峄沶g kinh doanh F&B ti峄乵 n膬ng m脿 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 c贸 th峄 tham kh岷 cho d峄 谩n c峄 m矛nh.


Nh峄痭g 膽i峄僲 m岷h c峄 m么 h矛nh kinh doanh ti峄乵 n膬ng n脿y:


1. V峄憂 膽岷 t瓢 铆t, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 kinh doanh.


Vi峄嘽 kh么ng ph峄 v峄 tr峄眂 ti岷縫 kh谩ch h脿ng s岷 gi煤p b岷 ti岷縯 ki峄噈 r岷 nhi峄乽 chi ph铆 v峄 ti峄乶 thu锚 m岷穞 b岷眓g, thi岷縯 k岷 kh么ng gian, trang tr铆 n峄檌 th岷, nh芒n s峄 v脿 v岷璶 h脿nh offline... Trong th峄漣 k矛 d峄媍h b峄噉h, b岷縫 m芒y th峄 hi峄噉 瓢u th岷 v瓢峄 tr峄檌 v矛 gi岷 thi峄僽 t峄慽 膽a r峄 ro kinh doanh ng脿nh F&B.


2. S岷 ph岷﹎ v脿 Menu 膽a d岷g, linh ho岷


B岷縫 m芒y cho ph茅p kh谩ch h脿ng order nhi峄乽 m贸n thu峄檆 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 kh谩c nhau c霉ng l煤c. B岷 c贸 th峄 c芒n nh岷痗 h峄 t谩c v峄沬 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 膽峄 t岷 n锚n nh峄痭g combo m贸n 膬n ho脿n h岷. Menu c峄 b岷縫 m芒y c农ng d峄 d脿ng thay 膽峄昳, bi岷縩 t岷 d峄盿 tr锚n nh峄痭g m贸n 膬n 膽ang th峄媙h h脿nh trong khu v峄眂, v峄玜 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nguy锚n li峄噓, l岷 膽岷﹜ cao 膽瓢峄 doanh s峄 b谩n h脿ng.


3. B岷痶 k峄媝 xu h瓢峄沶g mua h脿ng ki峄僽 m峄沬 c峄 gi峄沬 tr岷.

Trong cu峄檆 s峄憂g b岷璶 r峄檔, kh谩ch h脿ng s岷祅 s脿ng tr岷 m峄檛 m峄ヽ ph铆 cao h啤n 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g d峄媍h v峄 giao 膽峄 膬n t岷璶 nh脿. C霉ng v峄沬 s峄 n峄 r峄 c峄 nhu c岷 mua s岷痬 online v脿 t芒m l媒 鈥渓瓢峄漣鈥 ra c峄璦 h脿ng ch峄峮 l峄盿, b岷縫 m芒y 膽谩nh 膽煤ng v脿o th峄 hi岷縰 c峄 kh谩ch h脿ng.


4. C贸 th锚m chi ph铆 l脿m th瓢啤ng hi峄噓, m峄 r峄檔g th峄 tr瓢峄漬g kinh doanh


Kh谩ch h脿ng c峄 b岷縫 m芒y kh么ng c岷 quan t芒m v峄 tr铆 nh脿 h脿ng m脿 ch峄 c岷 g峄峣 m贸n th么ng qua 峄﹏g d峄g tr峄眂 tuy岷縩. Vi峄嘽 h峄 t谩c v峄沬 b锚n th峄 3 nh瓢 Grabfood, Nowfood gi煤p gia t膬ng 膽峄 ph峄 th瓢啤ng hi峄噓 c峄 b岷, l瓢峄g 膽啤n h脿ng c农ng cao h啤n khi kh谩ch h脿ng c贸 th峄 谩p m茫 freeship v脿 s峄 d峄g voucher gi岷 gi谩 c峄 s脿n. S峄 ti峄乶 ti岷縯 ki峄噈 峄 m峄 1 c贸 th峄 膽瓢峄 linh ho岷 chuy峄僴 sang chi ph铆 l脿m MKT, x芒y d峄眓g th瓢啤ng hi峄噓. V峄沬 th峄漣 膽岷 c岷h tranh m岷h m岷 hi峄噉 nay, n岷痬 gi峄 膽瓢峄 1 th瓢啤ng hi峄噓 m岷h l脿 膽岷 50% th脿nh c么ng. , t岷璸 trung ngu峄搉 l峄眂 marketing online 膽峄 gi煤p b岷縫 ti岷縫 c岷璶 膽瓢峄 膽么ng 膽岷 kh谩ch h脿ng h啤n.


5. T岷 th锚m nhi峄乽 c么ng 膬n vi峄嘽 l脿m, n芒ng cao gi谩 tr峄 lao 膽峄檔g


B岷縫 m芒y kh么ng c岷 tuy峄僴 nh芒n vi锚n ph峄 v峄 nh瓢ng 膽貌i h峄廼 膽峄檌 ng农 膽岷 b岷縫 c贸 tay ngh峄 cao 膽峄 t岷 ra m贸n 膬n ch岷 l瓢峄g. N岷縰 b岷 l脿 膽岷 b岷縫, b岷 bi岷縯 n岷 膬n ngon nh瓢ng kh么ng 膽峄 v峄憂 m峄 nh脿 h脿ng ki峄僽 truy峄乶 th峄憂g hay kh么ng 膽峄 t峄 tin 膽i峄乽 h脿nh c么ng vi峄嘽 MKT v脿 qu岷 tr峄 nh芒n s峄, m么 h矛nh nh脿 h脿ng 岷 s岷 gi煤p b岷 gi岷 thi峄僽 膽瓢峄 r峄 ro kinh doanh v脿 gia t膬ng tr岷 nghi峄噈 trong ngh峄.

Ch煤c c谩c ch峄 膽岷 t瓢, 膽岷 t瓢 th岷璽 膽煤ng v脿 t峄慽 瓢u ngu峄搉 ti峄乶 膽峄 t岷 ra nh峄痭g m么 h矛nh kinh doanh hi峄噓 qu岷, b峄乶 v峄痭g, sinh l峄漣 m脿 c贸 gi谩 tr峄 cho c峄檔g 膽峄搉g

5 views0 comments