gtag('event', 'purchase', { 'transaction_id': 't_12345', 'currency': 'USD', 'value': 1.23, user_data: { email_address: 'johnsmith@email.com', phone_number: '1234567890', address: { first_name: 'john', last_name: 'smith', city: 'menlopark', region: 'ca', postal_code: '94025', country: 'usa', }, }, items: [{ item_name: 'foo', quantity: 5, price: 123.45, item_category: 'bar', item_brand : 'baz', }], });
Search
  • havucarrotsolution

饾悅饾惀饾惃饾惍饾悵 饾悐饾悽饾惌饾悳饾悺饾悶饾惂 - 饾悧饾惍 饾悺饾惍虥饾惃虥虂饾惂饾悹 饾悿饾悽饾惂饾悺 饾悵饾惃饾悮饾惂饾悺 饾惌饾悺饾惃虥虁饾悽 饾悿饾惒虁 饾惁饾惃虥虂饾悽B岷縫 m芒y (Cloud kitchen) l脿 m么 h矛nh b岷縫 trung t芒m trong 膽贸 c贸 c谩c gian b岷縫 v峄沬 膽a d岷g m贸n 膬n. M么 h矛nh n脿y kh么ng c贸 m岷穞 ti峄乶 膽岷筽 膽峄 kinh doanh hay kh么ng gian 膬n u峄憂g t岷 ch峄, m脿 ch峄 ship 膽峄 膬n th么ng qua d峄媍h v峄 膽岷穞 v脿 giao h脿ng tr峄眂 tuy岷縩. B岷縫 m芒y kh么ng c岷 m岷穞 ti峄乶 kinh doanh 膽岷筽, r峄檔g, c农ng kh么ng c贸 trang tr铆 n峄檌 th岷, kh么ng gian c岷 k矛, nh瓢ng s峄 l瓢峄g m贸n 膬n v岷玭 ra r岷 nhi峄乽, 膽岷 b岷縫 v脿 nh岷璶 s峄 nh岷璶 膽啤n ph岷 ho岷 膽峄檔g li锚n t峄. 膼芒y l脿 xu h瓢峄沶g kinh doanh F&B ti峄乵 n膬ng m脿 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 c贸 th峄 tham kh岷 cho d峄 谩n c峄 m矛nh.


Nh峄痭g 膽i峄僲 m岷h c峄 m么 h矛nh kinh doanh ti峄乵 n膬ng n脿y:


1. V峄憂 膽岷 t瓢 铆t, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 kinh doanh.


Vi峄嘽 kh么ng ph峄 v峄 tr峄眂 ti岷縫 kh谩ch h脿ng s岷 gi煤p b岷 ti岷縯 ki峄噈 r岷 nhi峄乽 chi ph铆 v峄 ti峄乶 thu锚 m岷穞 b岷眓g, thi岷縯 k岷 kh么ng gian, trang tr铆 n峄檌 th岷, nh芒n s峄 v脿 v岷璶 h脿nh offline... Trong th峄漣 k矛 d峄媍h b峄噉h, b岷縫 m芒y th峄 hi峄噉 瓢u th岷 v瓢峄 tr峄檌 v矛 gi岷 thi峄僽 t峄慽 膽a r峄 ro kinh doanh ng脿nh F&B.


2. S岷 ph岷﹎ v脿 Menu 膽a d岷g, linh ho岷


B岷縫 m芒y cho ph茅p kh谩ch h脿ng order nhi峄乽 m贸n thu峄檆 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 kh谩c nhau c霉ng l煤c. B岷 c贸 th峄 c芒n nh岷痗 h峄 t谩c v峄沬 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 膽峄 t岷 n锚n nh峄痭g combo m贸n 膬n ho脿n h岷. Menu c峄 b岷縫 m芒y c农ng d峄 d脿ng thay 膽峄昳, bi岷縩 t岷 d峄盿 tr锚n nh峄痭g m贸n 膬n 膽ang th峄媙h h脿nh trong khu v峄眂, v峄玜 ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 nguy锚n li峄噓, l岷 膽岷﹜ cao 膽瓢峄 doanh s峄 b谩n h脿ng.


3. B岷痶 k峄媝 xu h瓢峄沶g mua h脿ng ki峄僽 m峄沬 c峄 gi峄沬 tr岷.

Trong cu峄檆 s峄憂g b岷璶 r峄檔, kh谩ch h脿ng s岷祅 s脿ng tr岷 m峄檛 m峄ヽ ph铆 cao h啤n 膽峄 膽瓢峄 s峄 d峄g d峄媍h v峄 giao 膽峄 膬n t岷璶 nh脿. C霉ng v峄沬 s峄 n峄 r峄 c峄 nhu c岷 mua s岷痬 online v脿 t芒m l媒 鈥渓瓢峄漣鈥 ra c峄璦 h脿ng ch峄峮 l峄盿, b岷縫 m芒y 膽谩nh 膽煤ng v脿o th峄 hi岷縰 c峄 kh谩ch h脿ng.


4. C贸 th锚m chi ph铆 l脿m th瓢啤ng hi峄噓, m峄 r峄檔g th峄 tr瓢峄漬g kinh doanh


Kh谩ch h脿ng c峄 b岷縫 m芒y kh么ng c岷 quan t芒m v峄 tr铆 nh脿 h脿ng m脿 ch峄 c岷 g峄峣 m贸n th么ng qua 峄﹏g d峄g tr峄眂 tuy岷縩. Vi峄嘽 h峄 t谩c v峄沬 b锚n th峄 3 nh瓢 Grabfood, Nowfood gi煤p gia t膬ng 膽峄 ph峄 th瓢啤ng hi峄噓 c峄 b岷, l瓢峄g 膽啤n h脿ng c农ng cao h啤n khi kh谩ch h脿ng c贸 th峄 谩p m茫 freeship v脿 s峄 d峄g voucher gi岷 gi谩 c峄 s脿n. S峄 ti峄乶 ti岷縯 ki峄噈 峄 m峄 1 c贸 th峄 膽瓢峄 linh ho岷 chuy峄僴 sang chi ph铆 l脿m MKT, x芒y d峄眓g th瓢啤ng hi峄噓. V峄沬 th峄漣 膽岷 c岷h tranh m岷h m岷 hi峄噉 nay, n岷痬 gi峄 膽瓢峄 1 th瓢啤ng hi峄噓 m岷h l脿 膽岷 50% th脿nh c么ng. , t岷璸 trung ngu峄搉 l峄眂 marketing online 膽峄 gi煤p b岷縫 ti岷縫 c岷璶 膽瓢峄 膽么ng 膽岷 kh谩ch h脿ng h啤n.


5. T岷 th锚m nhi峄乽 c么ng 膬n vi峄嘽 l脿m, n芒ng cao gi谩 tr峄 lao 膽峄檔g


B岷縫 m芒y kh么ng c岷 tuy峄僴 nh芒n vi锚n ph峄 v峄 nh瓢ng 膽貌i h峄廼 膽峄檌 ng农 膽岷 b岷縫 c贸 tay ngh峄 cao 膽峄 t岷 ra m贸n 膬n ch岷 l瓢峄g. N岷縰 b岷 l脿 膽岷 b岷縫, b岷 bi岷縯 n岷 膬n ngon nh瓢ng kh么ng 膽峄 v峄憂 m峄 nh脿 h脿ng ki峄僽 truy峄乶 th峄憂g hay kh么ng 膽峄 t峄 tin 膽i峄乽 h脿nh c么ng vi峄嘽 MKT v脿 qu岷 tr峄 nh芒n s峄, m么 h矛nh nh脿 h脿ng 岷 s岷 gi煤p b岷 gi岷 thi峄僽 膽瓢峄 r峄 ro kinh doanh v脿 gia t膬ng tr岷 nghi峄噈 trong ngh峄.

Ch煤c c谩c ch峄 膽岷 t瓢, 膽岷 t瓢 th岷璽 膽煤ng v脿 t峄慽 瓢u ngu峄搉 ti峄乶 膽峄 t岷 ra nh峄痭g m么 h矛nh kinh doanh hi峄噓 qu岷, b峄乶 v峄痭g, sinh l峄漣 m脿 c贸 gi谩 tr峄 cho c峄檔g 膽峄搉g

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Hi虁nh th瓢虂c la虁m vi锚蹋c Toa虁n th啤虁i gian. Th峄 2 - th峄 6. (Ngh峄 th峄 7, CN). M么 ta虊 c么ng vi锚蹋c - Thi岷縯 k岷 c谩c 岷 ph岷﹎ truy峄乶 th么ng Online (Cover, Post, Fb/ IG鈥), tham gia ho脿n thi峄噉 v峄 m岷穞 h矛nh 岷h cho c