gtag('event', 'purchase', { 'transaction_id': 't_12345', 'currency': 'USD', 'value': 1.23, user_data: { email_address: 'johnsmith@email.com', phone_number: '1234567890', address: { first_name: 'john', last_name: 'smith', city: 'menlopark', region: 'ca', postal_code: '94025', country: 'usa', }, }, items: [{ item_name: 'foo', quantity: 5, price: 123.45, item_category: 'bar', item_brand : 'baz', }], });
 

SERVICES

PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI giúp thương hiệu triển khai các hạng mục Marketing cần thiết cho một thương hiệu.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp quản trị Fanpage/ Instagram cho thương hiệu đảm bảo các hạng mục công việc từ content, hình ảnh cho đến chăm sóc khác hàng.

CAMPAIGN

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp CAMPAIGN giúp thương hiệu triển khai các chiến dịch tùy theo từng mục tiêu cụ thể.

ON DEMAND PACKAGE

Gói On Demand Package được xây ra với mong muốn hỗ trợ thương hiệu giải quyết các bài toán "không tên" trong các hoạt động Marketing cũng như chăm sóc khách hàng ...