G-9PLNX8M4X3
top of page

CHIẾN LƯỢC MARKETING

annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash (1).jp

NHU CẦU

Thương hiệu có nhu cầu triển khai các hoạt động Marketing hệ thống, có hiệu quả. Tuy nhiên do yếu tố nhân sự chưa đảm bảo chuyên môn gây khó khăn khi triển khai các hoạt động này. Chủ thương hiệu muốn các hoạt động Marketing phải đi theo quy trình bài bản, quy củ. Lúc này, thương hiệu cần XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING để các hoạt động Marketing đi theo đúng kế hoạch, đạt được mong muốn mà chủ thương hiệu đề ra.

GII PHÁP

Carrot Solution cung cấp gói xây dựng CHIẾN LƯỢC MARKETING giúp thương hiệu có kế hoạch triển khai các hạng mục Marketing hiệu quả:

  • Phân tích thực trạng doanh nghiệp

  • Xác định lợi thế cạnh tranh

  • Xây dựng định hướng Marketing:  Hành trình khách hàng; Định hướng truyền thông; Định hướng hoạt động Promotion & Activation

CHI PHÍ

GÓi XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING: Liên hệ để được tư vấn

bottom of page