PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI

NHU CẦU

Thương hiệu có nhu cầu triển khai các hoạt động Marketing, tuy nhiên do yếu tố nhân sự không đảm bảo gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động này một cách có hệ thống, ngoài ra việc trực tiếp làm việc với các đối tác truyền thông, các nền tảng thương mại điện tử cũng khiến cho chủ thương hiệu khó quản lý và theo dõi sát sao.

GII PHÁP

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI giúp thương hiệu triển khai các hạng mục Marketing cần thiết cho một thương hiệu:

  • Social Media Management: Quản trị Fanpage và Instagram

  • Campaign: Triển khai các chiến dịch tùy theo nhu cầu của thương hiệu (1 campaign/ tháng)

  • Partnership: thay mặt thương hiệu làm việc với các đối tác như deliveryNow, Foody, JAMJA etc

CHI PHÍ

GÓi PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI: Liên hệ để được tư vấn