G-9PLNX8M4X3
top of page

DỊCH VỤ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING

Carrot Solution cung cấp gói XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING giúp thương hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai các hạng mục Marketing cần thiết cho một thương hiệu.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp quản trị XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU giúp các thương hiệu xây dựng hình ảnh, màu sắc, cá tính thương hiệu riêng để khác biệt, nổi bật trong thị trường.

XÂY DỰNG TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG

Carrot Solution cũng cấp gói giải pháp XÂY DỰNG TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG giúp các thương hiệu có kho tư liệu nổi bật để phục vụ cho mục đích quảng cáo, làm menu, in ấn, v.v....

XÂY DỰNG, THIẾT LẬP & QUẢN TRỊ KÊNH

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp quản trị Fanpage/ Instagram cho thương hiệu đảm bảo các hạng mục công việc từ content, hình ảnh cho đến chăm sóc khác hàng.

bottom of page