CAMPAIGN

NHU CẦU

Nhà hàng có nhu cầu triển khai các chiến dịch online và offline tùy theo mục tiêu cụ thể của từng thời điểm (thúc đẩy doanh thu, quảng bá thương hiệu …), tuy nhiên do yếu tố nhân sự không đảm bảo cũng như các bên thứ 3 mới chỉ cung cấp giải pháp truyền thông, chưa cung cấp giải pháp tổng thể về việc xây dựng chiến dịch và triển khai, gây khó khăn cho các chủ nhà hàng trong việc lên kế hoạch Marketing.

GII PHÁP

Carrot Solution cung cấp gói giải pháp CAMPAIGN giúp thương hiệu triển khai các chiến dịch tùy theo từng mục tiêu cụ thể:

  • Event khai trương nhà hàng

  • Event thúc đẩy doanh số

  • Event quảng bá thương hiệu

Với mỗi yêu cầu từ phía thương hiệu, Carrot Solution sẽ đưa ra một bản kế hoạch và làm việc với chủ thương hiệu để thống nhất các hạng mục triển khai

CHI PHÍ

Đối với các gói campaign, Carrot Solution sẽ thu phí quản lí từ 25 - 30% (tùy theo độ khó của chiến dịch) trên tổng ngân sách kế hoạch