BÁO GIÁ GÓI DỊCH VỤ

GÓI 1:

DUY TRÌ THƯƠNG HIỆU CẤP 1

( Dành cho các bên đã xây dựng được thương hiệu và muốn tiếp tục duy trì )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nền tảng:
Facebook Fanpage

Nội dung công việc:

- Xây dựng kế hoạch nội dung Fanpage

- Timeline hàng tháng

- Xây dựng 15 bài content chi tiết

- Thiết kế 6 ấn phẩm truyền thông online

Số lượng công việc:

- Số lượng bài: 15 bài post/ tháng

- Số lượng thiết kế: 6 design/ tháng
 

Hiệu quả công việc:

- Bài viết đảm bảo chất lượng, tự sáng tạo, có chất riêng, nói không với sao chép

- Thiết kế phù hợp với đối tượng khách hàng

Giá gói: 4.800.000

 

GÓI 2:

DUY TRÌ THƯƠNG HIỆU CẤP 2

( Dành cho các bên đã xây dựng được thương hiệu và muốn tiếp tục phát triện )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nền tảng:

Facebook Fanpage

Nội dung công việc:

Bao gồm nội dung gói 1 và:

- Trả lời comment, inbox

- Lên kế hoạch quảng cáo phù hợp với marketing

- Xây dựng chỉ số KPI rõ ràng

- Quản lý và tối ưu hiệu quả quảng cáo

Hiệu quả công việc:

- Quảng cáo đúng tệp khách hàng, tối ưu nội dung và cách thức, KPI tùy thuộc loại sản phẩm, khách hàng đưa ra.

Giá gói: 7.800.000

 

GÓI 3:

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

( Định vị và xây dựng

thương hiệu )

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nền tảng:

Tư vấn lựa chọn nền tảng

Nội dung công việc:

- Nghiên cứu sản phẩm, dạng nhà hàng, đối thủ cạnh tranh, thời điểm

- Tìm ra USP và Customer Potrait cho thương hiệu

- Xây dựng Brand Guideline

Thực hiện các công việc Fanpage

Lựa chọn các nền tảng khác để đi

Bao gồm 1 bộ ảnh 15 bức mỗi tháng

Giá gói: 15.800.000

 

GÓI 4:

THEO NHU CẦU RIÊNG

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Với bên mong muốn làm nhượng quyền, làm chuỗi thì sẽ có chiến lược và kế hoạch riêng